Styrelse och ledning

Otto Persson
Styrelseordförande, Svedala

Född 1971. I styrelsen sedan 2009.

Otto Persson är civilekonom och tidigare anställd som ekonomichef på BE Group. Otto är en av grundarna av Train Alliance och var VD för Bolaget åren 2009-2018.

Innehav av aktier i Bolaget: 420 000 A-Aktier och 506 B-Aktier (genom familj och bolag).

Conny Bjärnram
Ledamot, Eslöv

Född 1951. I styrelsen sedan 2012.

Conny Bjärnram innehar styrelseuppdrag i bolag verksamma inom ett flertal olika branscher, och är operativt verksam i försäkrings-, finans- och fastighetsbolag i olika positioner.

Innehav av aktier i Bolaget: 10 000 B-aktier.

Sven Jemsten
Ledamot, Limhamn

Född 1963. I styrelsen sedan 2009.

Sven Jemsten är utbildad civilekonom och arbetar med förvaltning av sitt kapitalförvaltningsbolag Lupinia AB som är moderbolag för ett 10 tal dotterbolag med olika verksamhet i Sverige.

Innehav av aktier i Bolaget: 740 000 A-aktier och 489 546 B-aktier (genom familj och bolag).

Patrik Lingårdh
Ledamot, Linköping

Född 1967. I styrelsen sedan 2019.

Patrik Lingårdh är civiljägmästare och styrelseordförande i Euroforest AB. Tidigare erfarenheter: grundare AB Custos, råvaruchef Södra Timber AB, VD Baro Wood AB, styrelseledamot Skogsindustrierna.

Innehav av aktier i Bolaget: 347 595 B-aktier.

Staffan Brandt
Ledamot, Lund

Född 1968. I styrelsen sedan 2012.

Staffan Brandt är advokat och partner vid Lindahls kontor i Malmö. Staffan arbetar med fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, allmän affärsjuridik, samt sak- och obeståndsrättsliga ärenden.

Innehav av aktier i Bolaget: 10 000 B-aktier.

Barbro Wihlborg
Suppleant, Svedala

Född 1950. I styrelsen sedan 2009.

Företagsledare och grundare sedan 30 år tillbaka av grossistföretaget HB Miljögården BoU Wihlborg som är verksamma inom heminredning.

Innehav av aktier i Bolaget: 254 000 B-aktier.

Joakim Weijmer
VD

Född 1965. I bolaget sedan 2011.

Joakim Weijmer är utbildad järnvägstekniker och har lång erfarenhet av järnvägsfordon. Han har tidigare haft en rad befattningar på bland annat vid EuroMaint och SJ Maskindivision.

Innehav av aktier i Bolaget: 16 000 B-aktier.

Mattias Modén
CFO

Född 1976. I bolaget sedan 2020.

Mattias Modén har 25 års erfarenhet av företagsbeskattning, bolagsadministration och revision. Han har tidigare varit verksam som verkställande direktör på en ledande revisionsbyrå och vid konsultbolag för utveckling av järnvägsanläggningar.

Innehav av aktier i Bolaget: 23 544 B-aktier.

Pierre Starck
BEST (Bana El Signal Tele) och byggansvarig

Född 1972. I bolaget sedan 2016.

Pierre Starck har mångårig erfarenhet som konsult inom trafiksäkerhet för järnvägsentreprenörer. Dessförinnan innehade han befattningar på Kontech Danmark samt GBHF.

Innehav av aktier i Bolaget: 5 647 B-aktier.