IR kontakt

Train Alliance Sweden AB är ett anläggningsföretag som projekterar och förvaltar kompletta järnvägsanläggningar i strategiska lägen. Bolaget ägs av både privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. En investering i Train Alliance är en investering i den expansiva järnvägsbranschen, som driven av ett hållbarhetsperspektiv väntas axla ett allt större ansvar för transporter av gods och personer i framtiden.

IR kontakt och Certified Adviser

Eric Thysell 
+46 735 670 260
eric.thysell@trainalliance.se

Certified Adviser
Avanza Bank
+46 8 562 250 00
ca@avanza.se