Ordinarie bolagsstämma

Hotell Stinsen, Hallsbergs kommun, 2020-06-11

Kallelse publiceras 30 april 2020, med ärendeförteckning och publicering av Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Redogörelse första kvartalet 

Beräknas publiceras 2020-05-12

Redogörelse andra kvartalet 

Beräknas publiceras 2020-08-06

Redogörelse tredje kvartalet 

Beräknas publiceras 2020-10-30

Redogörelse fjärde kvartalet med bokslutskommuniké för helåret 2020

Beräknas publiceras 2021-02-26