Referenser

  • Eskilstuna Kommun: Teknik och konceptstöd samt lokaliseringsstöd för Eskilstuna kommuns etablering av tågverkstad för MÄLAB.
  • Trafikverket: Rapport, Höghastighetståg, sidofunktioner depåer (TRV 2015/104624)
  • Region Skåne: Rådgivning, granskning och teknikstöd åt Öresundstågen AB rörande ny motorvagnsdepå i Hässleholm för bl.a. Öresundstågen.
  • Region Skåne: Rådgivning, granskning och teknikstöd åt spårvagnsprojektet i Lund rörande ny spårvagnsdepå.
  • Stockholms Läns Landsting: Genomlysning och produktionsoptimering av spårvagnsdepån i Ulvsunda för Tvärbanan.
  • Stockholms Läns Landsting: Fördjupad depåutredning för Roslagsbanans ny motorvagnsdepå i Molnby.
  • Kilenkrysset: Konceptstöd Rosersbergs Rikskombiterminal.
  • Landskrona: Lokverkstad. Hyresgäst: Euromaint Rail AB
  • Eskilstuna: Lokverkstad. Hyresgäst: Green Cargo AB
  • Wiebe/ITG: Enligt sammanställning från Wiebe/ITG (PDF)