Uppförande av tågserviceanläggningen pågår

Arbetet med att uppföra tågserviceanläggningen i Hallsberg påbörjades i januari och vi följer nu den fastställda tidsplanen.

I januari startade arbetet med uppförandet av Train Alliance tågserviceanläggning i Hallsberg. Den 2 mars togs det första spadtaget tillsammans med TXG Maintenance, kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg och byggnadsentreprenören Asplunds bygg. Därefter har byggnadsarbetena fortsatt enligt plan och med ett planerat färdigställande till årsskiftet 2017-18.

De komplicerade gjutningarna av fundament och maskinstativ för tandemsvarven och hjulsänken är nu klara och arbete pågår med arbetsgraven för lokarbeten och golv innan verkstadsbyggnadens väggar och tak kan börja monteras. Maskinutrustningen kommer att levereras i höst och sedan den monterats och trimmats in kommer anläggningen att tagas i bruk vid årsskiftet.

Train Alliance byggnadsingenjör Albert Ellervik har tillsammans med BEST-ansvarige Pierre Stark fullt fokus på leverans enligt fastställda planer och ritningar. Det är en komplicerad byggnation där tung produktionsteknik skall integreras med stor precision, säger Albert Ellervik.

Tågserviceanläggningen är redan från start i sin helhet anpassad för fordon med 25 tons axeltryck, vilket säkrar framtida utveckling mot arbeten med tyngre fordon. Idag är 22,5 tons axeltryck standard för Trafikverkets spårnät, men de större godsstråken anpassas successivt för 25 ton.

TXG Maintenance, som kommer att sköta driften av anläggningen, arbetar parallellt med sina förberedelser för att stå redo att ta emot kunder när anläggningen sätts i drift.

Som investerare och anläggningspartner arbetar Train Alliance mycket nära TXG Maintenance för att säkerställa bästa kvalitet och produktionslösningar för deras verksamhet, säger Joakim Weijmer teknisk chef och vice vd på Train Alliance.

Klicka här för mer information och bilder »


Publicerad: den 11 maj 2017