Kapacitetslösningar för Stockholms spårvägar

Train Alliance har fått i uppdrag av Stockholms spårvägar (SS) att göra kapacitets- och effektivitetslösningar för fordonsunderhåll.

Uppdraget genomförs under hösten och är det första som Train Alliance erhållit från SS.

Train Alliance är stolta över att få vara SS behjälpliga i dessa komplicerade industriella utformningar, säger Train Alliance VD Otto Persson.


Publicerad: den 7 november 2013