Uppdrag effektivisera befintliga verkstäder

Train Alliance får uppdrag av Stockholms Spårvägar att arbeta med effektivisering av befintliga verkstäder.

Arbetet beräknas pågå i sex månader på heltid för en av Train Alliances ingenjörer. Arbetet ska mynna ut i en genomlysning för effektivisering i befintlig verkstad.


Publicerad: den 20 april 2015