Korrigerad version delårsrapport, publicerad den 17 november 2016

Den delårsrapport avseende perioden 1 januari - 30 september som publicerades den 9 november har korrigerats, och ersatts med den föreliggande. Ändringarna bestod i borttagning av referens till en prognos som inte föreligger, samt att sifferuppställningarna ändrats till samma indelning som använts i tidigare avgivna årsredovisningar. I övrigt har inga förändringar skett.

För mer information kontakta Otto Persson, Verkställande direktör Train Alliance

Telefon: +46 733 734474

Läs den uppdaterade kvartalsrapporten


Publicerad: den 17 november 2016