Tyska Wiebekoncernen utökar sitt ägande i Train Alliance

Tyska Wiebekoncernen utökar sitt ägande i Train Alliance via sitt dotterbolag ITG.

Tyska Wiebekoncernen utökar inte bara sitt ägande utan tillsätter också en styrelsepresentant i Train Alliance och vill verka för att den kompentens och erfarenhet som finns i Wibekoncernen skall exporteras till den svenska marknaden via Train Alliance. Wiebe har utöver detta även förvärvat ett helägt dotterbolag MGA-Malmö, där också tysk personal kommer att stationeras.


Publicerad: den 15 oktober 2010