Train Alliance deltar i Rail Forum i Berlin

Train Alliance breddar sina internationella kontakter

Under 2013 var Train Alliance engagerade i förstudier kring nya underhållsdepåer för järnvägsfordon i såväl Spanien som Polen. De internationella kontakterna utökas nu genom att vi deltar i Rail Forum i Berlin, dagarna 17-18 mars, en utställing och konferens kring järnvägens möjligheter i en globaliserad värld.

Avregleringar på järnvägsmarknaden och fokus på miljöfrågorna innebär stora utmaningar för järnvägens aktörer, men samtidigt möjligheter som måste tas tillvara på bästa möjliga sätt.

Se länken nedan:


Publicerad: den 14 mars 2014