Trapp i Hallsberg avyttras

Huset Trapp i Hallsberg avyttras till Hallsbergsbon Oscar Palm.

Huset Trapp är det gröna huset som varit omtalat och som Train Alliance inte fått rivningslov för. Oscar Palm har nu förvärvat huset Trapp och kommer att bli granne med Train Alliances hus Trull, som är i full gång med att totalrenoveras. Oscar Palm är egen företagare och entreprenör och Train Alliance är glada att få en driftig och duktig granne som förvaltar Trapp vidare.


Publicerad: den 7 juli 2015