Train Alliances senaste emission är nu sluttecknad och inbetald vilket ger bolaget 150 MSEK till i kapital.

Totalt sett har Train Alliance nu ett eget kapital på drygt 200 MSEK. Emissionen är i linje med bolagets finansplan och pengarna kommer att användas för de förestående investeringarna i såväl Hallsberg som Stockholm.

Bolaget beräknar att genomföra ytterligare en emission till före årsskiftet om drygt 100 MSEK, lite beroende på byggplanen i Hallsberg.

Emissionerna har inte förändrat huvudägarbilden av bolaget och tanken är att hela tiden bredda ägandet så att målsättningen om att bolaget skall ägas till 10% av minst 100 personer.


Publicerad: den 15 november 2011