Train Alliance verksamhet i Sigtuna

Train Alliance har deltagit i en offentlig upphandling mot SL för uppförande av en järnvägsdepå i Sigtuna - Brista.

Train Alliance förlorade upphandlingen i december 2013 och överklagade beslutet, och fick tyvärr inte gehör för sitt överklagande och den 30 juni tecknade SL avtal med vinnande part och depån kommer att förläggas i Sigtuna - Odensala.

Train Alliance mark i Brista kommer att användas för annan järnvägsrelaterad verksamhet och arbetet med detaljplan för järnvägsändamål kommer att fortgå i oförändrad omfattning.


Publicerad: den 30 juni 2014