Train Alliance utvecklar nya funktioner för etablering i Hallsberg

Byggstarten i Hallsberg kommer närmare och närmare och arbetet pågår med att anpassa framtida funktioner för Train Alliance kommande etableringar.

Parallellt med att de sista myndighetsbesluten erhålles, vilka beräknas vara på plats i slutet av 2012, arbetar Train Alliance i ett antal förstudieprojekt för tilltänkta kunders räkning. Bland annat utreds förutsättningar för att etablera en multifunktionshall som skall hålla en flexibel utformning av funktioner och kunna växla åtgärder beroende på årstid, väder och vind.

Funktionerna som ritats in i Hallsberg och i det nationella järnvägscentrat har stor attraktion på marknaden. Vi förväntar oss en spännande höst där de sista pusselbitarna passas in så att etableringarna också kommer till stånd när alla tillstånd är på plats.


Publicerad: den 28 oktober 2012