Train Alliance utför uppdrag åt Arriva Sverige

Train Alliance utför produktions- och kapacitetsgenomlysning för Arriva Sverige

Uppdraget omfattar en studie och genomlysning av Arriva produktion och kapacitet för Tvärbanan i Stockholm. Arbetet sker under februari till mars 2016 och skall ge svar på specifika frågeställningar som Arriva har ställt till Train Alliance.

Det är ett uppdrag som passar väl in i vår affärsmodell för marknaden, säger Joakim Weijmer, teknisk chef och vice VD på Train Alliance.


Publicerad: den 9 februari 2016