Train Alliance uppför avisningsanläggning för SSAB och Stålpendeln

Som ett led i Train Alliance satsning på att få tillstånd pro-aktiv avisning, dvs en avisningsmetodik som medför att is ej fäster på tåg - detta genom glykoltillförsel, har Train Alliance investerat i en glykolbaserad avisningsanläggning för stålpendeln.

Train Alliance har uppvaktat Trafikverket och de ledande tågoperatörerna för att erbjuda samma lösning som för stålpendeln inför den kommande vintern och göra detta i ett rikstäckande linjenät som hålls öppet för alla tågtyper, alla tågoperatörer och är baserat på rikstäckande linjenät. Glykoltekniken är beprövad sedan 1 år tillbaka i Norge genom NSB, och finska VMR har också visat intresse för denna teknik. Tekniken är sedan många år tillbaka känd inom flygindustrin.


Publicerad: den 15 juli 2010