Train Alliance tecknar huvudavtal med konsultföretaget Atumne

Atumne är ett konsultföretag och kommer att försörja Train Alliance med rådgivning och affärsutvecklingsfrågor för att hjälpa Train Alliance kunder till kostnadseffektiva lösningar.

Atumne tillsätter 5 stycken heltidsanställda konsulter som kommer att serva Train Alliance i inledningsskedet 36 månader.

Avtalet innefattar även förvaltning och drift av bolagets anläggningar för såväl kund som eget innehav.


Publicerad: den 5 april 2011