Train Alliance syn på kapacitetsbristen i stamnätet - kan avhjälpas utan kostsamma investeringar.

Train Alliance har tillsammans med ett antal aktörer, såväl kommersiella som samhällsnyttiga, arbetat fram en studie på förbättringar för att öka kapaciteten i stamnätet.

Ett stort problem som gör att belastningen på stamnätet är onormalt stor är tomkörningar av tåg för underhåll på annan ort. Detta kan enligt Train Alliance vare sig vara att anse kostnadseffektivt eller bra för belastningen av stambanan.

Train Alliance studie visar på att om verkstadskapacitet förläggs i rätt omlopp, t ex i Hallsberg, kan belastningen på stambanan minskas och detta utan att medföra kostsamma investeringar. Train Alliance kommer att uppvakta politiker och samhällsnyttiga institutioner och beslutsfattare för att presentera sin utredning och sina resultat.


Publicerad: den 5 mars 2012