Train Alliance Sweden AB utser vice VD

Train Alliance tekniske chef Joakim Weijmer är från och med 2015-09-09 även utsedd till vice VD i företaget.

Joakim Weijmer har genom sin långa erfarenhet inom järnvägen och fordonstekniken rätt profil för vårt fortsatta arbete med att driva och utveckla Train Alliance, säger VD Otto Persson.

Otto anger att skälet till utnämningen dels är att Train Alliance går in i en ny fas, dels behöver mer fokus på det tekniska området vilket mer och mer efterfrågas av våra kunder.

Joakim har sedan 2011 varit teknisk chef inom Train Alliance och har innan dess bland annat varit underhållsoptimerare och produktionstekniker.

- Jag är hedrad över att ha fått detta utökade förtroende att fortsätta att driva utvecklingen tillsammans med ledning och personal som finns inom Train Alliance, säger Joakim.


Publicerad: den 9 september 2015