Train Alliance Sweden AB kvalitetscertifierat

Train Alliance har under oktober 2018 blivit certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015

I Train Alliance affärsmodell finns ett uttalat mål av att erbjuda kvalitativa tjänster och anläggningar, samtidigt som vi behöver en effektiv organisation med tydliga ansvarsområden. Detta blev extra tydligt under 2017 när vi sökte och erhöll tillstånd som infrastrukturförvaltare hos Transportstyrelsen.

En arbetsgrupp inom Train Alliance har därför under året 2018 arbetat med att bygga upp ett verksamhetsledningssystem som följer kraven i ISO 9001:2015. Omvärdskraven ökar och våra kunder är till stor del redan certifierade, vilket gör att vi nu utgår från samma kvalitetsstandard. Train Alliance är som anläggningspartner tillsammans med kund involverade i olika fordons- och produktionstekniska aktiviteter kopplat till etableringar av nya anläggningar som nu förenklas med bättre processer, styrning och fortlöpande uppföljning.

- En av mina första uppgifter, som ny VD, var att säkerställa ett ledningssystem för Train Alliance som följer standarden i syfte att skapa en bas för företaget att utgå ifrån. Arbetet med att införa ISO 9001:2015 har omfattat hela företaget vilket nu gör vårt arbete enklare och effektivare, vi blir mer kompletta och levererar bättre tjänster, säger Joakim Weijmer, VD Train Alliance.

Certifieringsprocessen avslutades med en certifieringsrevision från revisionsföretaget Qvalify den 10 oktober 2018.


Publicerad: den 9 november 2018