Train Alliance Sweden AB får uppdrag av Region Skåne

Uppdraget omfattar teknikkoncept, rådgivning, granskning m.m. avseende ny spårvagnsdepå i Lund

Region Skåne, som är den allmänna beteckningen på landstinget i Skåne län, ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling samt kollektivtrafik i länet. I Lund pågår nu för fullt planeringen för anläggning av en 5,5 km lång spårväg mellan Lund C och forskningsanläggningen ESS, en spårväg som kommer att öppnas för trafik 2019. Som en del i detta kommer en spårvagnsdepå att uppföras i närheten av ESS. Train Alliance får från och med augusti 2016 i uppdrag att hjälpa och stödja i processen kring val av teknikkoncept, rådgivning, gransking mm, när det gäller uppförandet av spårvagnsdepån.

Vi är glada för förtroendet som Region Skåne har givit oss i detta uppdrag, säger Joakim Weijmer teknisk chef och vice VD vid Train Alliance.

Förutom järnvägsrelaterade uppdrag utför Train Alliance även uppdrag för lokalbanor, spårväg och tunnelbana.


Publicerad: den 22 augusti 2016