Train Alliance Sweden AB får uppdrag av Öresundstågen AB

Uppdraget omfattar teknikkoncept, rådgivning och granskning avseende ny depå i Hässleholm

Öresundstågen avser att uppföra en ny motorvagnsdepå i Hässleholm, vilken bl.a. kommer att hantera motorvagnsfordon av typen X31K.

Train Alliance får från och med mars 2016 i uppdrag att hjälpa Öresundstågen kring val av teknikkoncept, rådgivning och granskning mm. Uppdraget sträcker sig till december 2016.

Vi är glada för förtroendet som Öresundstågen har givit oss i detta uppdrag, säger Joakim Weijmer teknisk chef och vice VD vid Train Alliance.

 

Öresundstågen AB ägs av Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Hallandstrafiken och Västtrafik. Bolagets uppgift är att samordna och driva gemensamma frågor för Öresundstågssystemet i Sverige, häribland avtalsfrågor, trafikplanering, fordons- och underhållsfrågor, marknad, försäljning, kvalitet och utveckling.


Publicerad: den 18 mars 2016