Train Alliance Sweden AB får uppdrag av A-Train AB

A-Train som äger och driver Arlanda Express har anlitat Train Alliance för att utveckla Blackvretens tvätt- och saneringshall.

Depåanläggningen används för underhåll och service av Arlanda Express motorvagnar av serie X3. Uppdraget omfattar framtagning av förslag på hur anläggningen skall utvecklas för att möta kraven fram till 2040.


Publicerad: den 9 juli 2018