Train Alliance Sweden AB får ny VD

Joakim Weijmer

Joakim Weijmer blir ny VD för Train Alliance Sweden AB. Han efterträder Otto Persson och tillträder sin nya tjänst den 1 juli 2018.

Styrelsen för Train Alliance har utsett Joakim Weijmer, som varit anställd vid Train Alliance som teknisk chef sedan 2011 och vice VD sedan 2015, till ny VD.

- Det är med stor respekt jag tackar ja till uppdraget. Jag ser fram emot att tillsammans med Train Alliance kompetenta medarbetare utveckla ett järnvägsföretag som möter omvärldens krav, säger Joakim Weijmer.

- Joakim har en lång bakgrund inom järnvägen där han började vid SJ Maskindivision 1983 och efter teknikerutbildning vid SJ-skolan i Ängelholm varit fordons- och produktionstekniker, underhållsoptimerare, projektledare samt haft flera ledande positioner. I det läge Train Alliance nu befinner sig så är detta rätt kompetens för att leda företaget vidare, säger Otto Persson, som nu får styrelseuppdrag inom Train Alliance.

- Vi har befunnit oss i en uppstartsfas och har arbetat mycket med finansiella frågor, inklusive markanskaffningar och detaljplaner, som nu skall omsättas i järnvägsanläggningar, säger Otto Persson.

- Det handlar nu i första hand om att leverera operativ förmåga till marknaden på de områden som vi har i vår ägo och där vår roll som anläggningspartner är prioriterad. Den ska levereras här och nu men även inom en tidshorisont om 10 år, vilket kommer att ske tillsammans med såväl nuvarande kunder som andra potentiella intressenter.

Det här uppdraget kommer jag att genomföra i ett företag där självklar utveckling och framåtanda är ledord. Det kommer att kräva mycket arbete och jag kommer att ha höga krav och förväntningar på alla inblandade.

Aktiviteter pågår runt om i landet där vi verkar från Malmö i söder och vidare mot Landskrona, Hallsberg, Eskilstuna och Stockholmsområdet till Luleå i norr. Arbetet med att kvalitetssäkra Train Alliance enligt ISO 9001:2015 pågår och skall vara avslutat under hösten 2018, vilket blir ett viktigt steg kring ett utvecklat ledningssystem som skapar en effektivare organisation.

Jag tackar styrelsen och avgående VD Otto Persson för det förtroende de visat mig och jag kommer efter bästa förmåga att svara upp mot de förväntningarna som finns, såväl från våra nuvarande och kommande kunder som från våra ägare, säger Joakim Weijmer.


Publicerad: den 29 juni 2018