Train Alliance styrelse får förstärkning.

Train Alliance styrelse får ytterligare en styrelsemedlem i Conny Bjärnram som tar plats i bolagets styrelse med omedelbar verkan.

Conny Bjärnram är idag verksam som VD i riskkapitalbolaget Augmenta AB och har lång erfarenhet från corporate finance, försäkringsbranschen och övrig finansiell verksamhet. Conny har stor erfarenhet av kvalificerat styrelsearbete och har ett ovärderligt kontaktnät. Train Alliance styrelseordförande Sven Jemsten är nöjd med rekryteringen som är ett led i att skapa kontakter och nätverk för att sprida bolagets lösningsmodeller och unika kompetenser och erfarenheter från ägarbolaget ITG/Wiebe. I detta innefattas konkurrenskraftiga erbjudande för en järnvägsmarknad som är på väg att omformas i nya konkurrenskraftiga lösningar.


Publicerad: den 20 februari 2012