Train Alliance stärker upp på kompetenssidan inom bygg och etablering genom att ta in QA-konsult.

QA är en viktig fråga för kvaliteten på det arbete och de värdeskapande insatser som bolaget gör och QA som en egen funktion i bolagets organisation skall säkerställa processerna och de styrdokument som är del av bolagets naturliga affärsprocesser. Med denna kompetensförstärkning kan Train Alliance upprätthålla spårbara och arkiverbara processer inom QA-området.


Publicerad: den 16 januari 2012