Train Alliance samarbete med Kilenkrysset

se även meddelande från 25 Mars, har nu föranlett att Train Alliance tillsammans med Kilenkrysset disponerar 320.000 m2 mark i Sigtuna som Train Alliance skall verka för etablering av såväl svenska som utländska aktörer inom både regional och interregional trafik.

Även planer på installations och reklamationsverkstäder inbegrips och samarbetet med Kilenkrysset förstärks ytterligare och bolagen tittar gemensamt på etableringar i övriga landet, och Train Alliance dispositionsrätt av marken i Sigtuna är ett led i Train Alliance storstockholmssatsning


Publicerad: den 31 maj 2011