Train Alliance säljer mark och konceptlösning för verkstadsdepå i Eskilstuna

Train Alliance överlåter en del av sin fastighet Fristaden 1:31 i järnvägsområdet Gredby, Eskilstuna inklusive en konceptlösning för Eskilstuna kommuns satsning på en verkstadsdepå för regionaltrafiken.

Train Alliance har bistått kommunen i konceptframtagande för en verkstadsdepålösning i Eskilstuna och överlåter nu också mark för fullföljandet av en etablering av verkstadsdepån.

Depån skall ägas av kommunen som i nästa steg kommer att handla upp byggnation av anläggningen.

Joakim Weijmer, teknisk chef och vice VD på Train Alliance, kommer med spänning att följa fortsättningen. Blir det som han önskar sig kommer kommunen att bli stolt ägare till en modern konceptverkstad där utformningen tidigt tagit hänsyn till fordonens behov över hela livscykeln.

Eskilstuna kommun tänker också långsiktigt och har därför tecknat ett långt hyresavtal på den förestående verkstadslösningen med tågtrafikbolaget MÄLAB.


Publicerad: den 15 november 2015