Train Alliance registrerade i TransQ.

Train Alliance har under maj 2012 blivit certifierade och registrerade i TransQ, ett leverantörsregister och prekvalificeringssystem för leverantörer inom den nordiska transportbranschen.

Registreringen kommer medföra utökade möjligheter i arbetet mot statliga, kommunala och landstingsägda kunder.


Publicerad: den 21 maj 2012