Train Alliance överlämningsbangård i Hallsberg är nu signalinkopplad

Natten mellan den 11 och 12 augusti 2018 signalinkopplades överlämningsbangården till Ralaområdet i Hallsberg

Efter lång planering och projektering signalinkopplades infarten till Train Alliance järnvägsområde vid Rala i Hallsberg den 12 augusti. Överlämningsbangården är fr.o.m. nu integrerad i Trafikverkets signalsystem. Detta skapar en helt annan tillgänglighet för järnvägsområdet både till Tågserviceanläggningen (svarven) och kommande avisningsanläggning som byggs just nu. Genom att Trafikverket nu både kan överblicka och trafikleda överlämningsbangården till Rala skapas mycket goda förutsättningar för vidare utbyggnad av Ralaområdet.

Att införa nya signalobjekt till Trafikverkets datorställverk följer en mycket rigorös säkerhetsstruktur, vilket kräver att projektet har stort fokus på alla detaljer.

- Vi är mycket glada över att inkopplingen av signalsystemet skett helt enligt plan och utan problem. Sammarbetet med Trafikverket har varit mycket givande och fungerat utmärkt. I anslutning till detta upphör också den tillfälliga växlingsinstruktionen som varit i bruk, vilket har meddelats berörda järnvägsföretag som vi skrivit trafikeringsavtal med, säger Pierre Starck, projektledare BEST och Chef drift & förvaltning vid Train Alliance.


Publicerad: den 13 augusti 2018