Train Alliance och Sigtuna kommun redo att gå vidare i detaljplanearbetet

Train Alliance och Sigtuna kommun är nu redo att gå vidare i detaljplanarbetet för bolagets mark i Rosersberg.

Train Alliance vill utöka järnvägsverksamheten i Rosersberg och arbetar nu fram ett avtal med Sigtuna kommun om att konvertera markanvändningen för järnvägsändamål. Train Alliance har planer på samlokaliseringar och behöver därför ett större område mark för järnvägsändamål.

Otto Persson, Train Alliance VD säger:

-Resandet i storstadsregionen kommer fortsätta öka och redan nu behöver det planeras och säkras mark för den kapacitet som behövs för framtiden.  Det är glädjande med Sigtuna kommuns kunskap och förståelse för järnvägsnäringen och att också nytillträdde Lars Bryntesson har visat stort engagemang för järnvägsfrågor. Train Alliance ställer sig bakom byggandet av norra böjen som länkar samman Ostkustbanan med Arlandabanan i Sigtun kommun.


Publicerad: den 4 mars 2013