Train Alliance inleder samarbete med Luleå Tekniska Universitet och Järnvägstekniskt Centrum i Luleå.

Train Alliance är initiativtagare till att arbeta fram förslag för att höja effektiviteten och öka kapaciteten på det svenska järnvägsnätet. Detta görs via ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet och Järnvägstekniskt Centrum i Luleå.

Samarbetet innebär att Train Alliance ger uppslag till studenter och doktorander som i sina examensarbeten belyser problematiken. Train Alliance är av den åsikten att det finns många effektiviseringsmöjligheter och kapacitetshöjningar som kan göras utan att behöva företa väsentliga investeringar. Självfallet förespråkar Train Alliance ändå att man fortsätter att öka anslagen för investeringar i det svenska järnvägsnätet och att man vid varje investering väger och mäter effektiviseringen och kapaciteten till varje satsad krona i likhet med förebilden Trafikhuvudmannen SL:s sjupunktsprogram.

- Industriellt tänk och effektivisering inom svensk järnvägsnäring är ett måste för att skapa en hållbar konkurrenskraftig utveckling inom en bransch som vi ser som framtidens tillväxtområde, säger Train Alliance VD Otto Persson.

Train Alliance är godkänd medlem i Järnvägstekniskt centrum JVTC i Luleå som drivs av Luleå Tekniska Universitet. Som övriga medlemmar kan nämnas LKAB, Trafikverket, Duroc , Alstom m fl.


Publicerad: den 13 augusti 2012