Train Alliance inleder ett samarbete med PEAB

Train Alliance kompetens inom utformning och PEAB:s kompetens inom utförande har föranlett ett samarbete mellan bolagen där vi nu gemensamt arbetar för etableringar av verkstadslösningar inom järnvägen i Sverige.


Publicerad: den 20 mars 2013