Train Alliance har företagit studier av marknaderna utanför Sveriges gränser

Train Alliance har som huvudmarknad, den svenska marknaden. Som ett led i affärsutveckligen har en studie företagits om eventuella etableringar i Storbritaninen, Spanien, Danmark och Norge och rapporten visar att samtliga dessa länder kan komma att bli aktuella för etableringar inom en nära förestående tid.

Speciellt Danmark och Norge i vändpunkt och omloppsbana Köpenhamn respektive Oslo är speciellt intressanta för Train Alliance. Storbritaninen kan konstateras att denna marknad har stora likheter med den svenska om brist på kapacitet. Spaninen är ett enligt Train Alliance ett föregångsland med många tekniska lösningar som bör appliceras även på den svenska marknaden. Train Alliance etablering i Spanien bedöms dock dröja.


Publicerad: den 11 maj 2011