Train Alliance Hässleholm Vankiva

Train Alliance markprojekt i Hässleholm. Train Alliance har i egen regi drivit detaljplanearbete på sin mark i Vankiva avseende sitt markprojekt i Hässleholm.

Kommunfullmäktige i Hässleholm fattade den 29 september beslut om att bevilja detaljplan för järnvägsändamål. Beslutet vinner laga kraft den 1 november om inget överklagande sker.


Publicerad: den 10 oktober 2014