Train Alliance gör gemensam sak med Kilenkrysset för spårnära verksamhet i Skåne.

Kilenkrysset disponerar stora områden industrimark i Skåne och Train Alliance ritar karta för vilka som kan bli aktuella för järnvägsverksamhet. De båda bolagen har planer på ett gemensamägt bolag för samarbete under 2012.


Publicerad: den 15 september 2011