Train Alliance företar emission

Moderbolaget i Train Alliance Sweden AB (publ)-koncernen företar emission i enlighet med mandat från årsstämman och bolagsordningen, och utökar aktieantalet från nuvarande 1 797 982 aktier till 2 000 000 aktier fördelat på 1 200 000 B-aktier och 800 000 A-aktier med 10 gånger starkare rösträtt.

Emissionen beräknas vara färdigställd före årsskiftet och befintliga ägare kommer att erbjudas företräde i emissionen. Emissionens syfte är att få ett jämt antal aktier och att ha en ägarspridning på 100 aktieägare.

I samband med att emissionen färdigställs så skall också aktieboksförvaltningen läggas över att förvalas hos Euroclear (fd VPC) och aktiebreven kommer registreras elektroniskt.


Publicerad: den 30 maj 2014