Train Alliance får ny vice verkställande direktör.

Lars Blixt, som arbetar som etableringchef i Train Alliance utses med omedelbar verkan till vice verkställande direktör i bolaget.

Lars Blixt skall utöver sitt arbete med etablering även avlasta bolagets VD med det viktiga arbetet att hjälpa till med remissvar och vara en del i bolagets aktiva roll för att påverka branschen. 

Samtidigt med detta , så byter också bolaget logotype till en mer modern tappning, och detta för att signalera att bolaget inte enbart arbetar på verkstadslösningar utan jobbar i det breda perspektivet på allt som har  med järnvägsnära koncept och industrilösningar att göra.


Publicerad: den 15 oktober 2011