Train Alliance får EU-bidrag för kunskapsöverföring mellan EU-länder

Train Alliance får EU-bidrag för kunskapsöverföring mellan EU-länder gällande depålösningen "den multifunktionella hallen".

Train Alliance depåverkstäder skall sänka underhållskostnaden för fordonsägaren och därmed skapa förutsättningar för ett lägre biljettpris och öka attraktionen till gröna resealternativ.

För att uppnå skalfördelar och höjd effektivitet i verkstadsdepåerna har Train Alliance tagit influenser från goda lösningar i övriga Europa, såväl Tyskland, Spanien som Polen finns på referenslistan, och fogat samman detta till excellenta industrilösningar.

Train Alliance egen lösning "den multifunktionella hallen" får nu EU-stöd för att lanseras och implementeras i övriga Europa och bidraget från EU avser först och främst samarbete och samverkan med den spanska järnvägsindustrin för en konceptualisering för ibruktagande och etablering.

- Denna verkstadslösning är en kapacitetsdelning som fogar samman fordonens olika hög- och lågsäsonger på olika arbetsmoment. Lösningen gjordes ursprungligen för den svenska marknaden, men har först uppmärksammats utanför den svenska marknaden vilket är glädjande. Nu kanske det framgår tydligare varför vi har allians i vårt firmanamn, vi tar tillvara goda lösningar och gör dem ännu bättre, säger Train Alliance Sweden AB:s VD Otto Persson.

För mer information gällande "multifunktionella hallen" kontakta Per Ove Forest, Train Alliance Sweden AB, telefon 0733-734470.


Publicerad: den 20 januari 2013