Train Alliance etablerar sig i Skåne - Hässleholm

Train Alliance har säkerställt och förvärvat mark i Hässleholms kommun i Skåne för etablering av en högeffektiv flödesdepå för underhåll av järnvägsfordon.

Markområdet är på ca 300.000 m2 och har ett bra anslutningsläge till huvudnätet. I uppgörelsen ingår även möjlighet för Train Alliance att utöka markområdet.

Det råder tydlig brist på verkstadskapacitet i regionen där Train Alliance med en kostnadseffektiv lösning kan avhjälpa den sydsvenska järnvägsnäringen med denna kapacitetsbrist. Train Alliance ser även att depån kan samnyttjas även av andra aktörer än de sydsvenska operatörerna och nämner såväl övrig regionaltrafik, fjärrtågstrafik såsom internationell trafik.

-Hässleholm som tågläge är unikt, vilket också Hässleholms kommuns företrädare förvaltar på bästa sätt. Train Alliance dialog med kommunen har varit i positiv anda och det visas på stor järnvägskompetens inom kommunen vilket är glädjande, säger Train Alliance VD Otto Persson.

Train Alliance har i dagarna  också formellt lämnat en planansökan till Hässleholms kommun för att göra marken järnvägsklar.

Train Alliance VD Otto Persson är mycket nöjd med processen och ser att etableringen av en högeffektiv flödesdepå stärker Hässleholm som attraktiv järnvägskommun samtidigt som att Skåneregionen får ett välbehövligt kapacitetstillskott.                            


Publicerad: den 20 november 2012