Train Alliance blir medlem i Luleå Näringsliv

Train Alliance är redan medlem i Luleå Tekniska Högskola och blir nu också medlem i Luleå Näringsliv.

Train Alliance söker hjälp och kontaktytor för sitt fortsatta arbete med järnvägstekniskt centrum och ser arbetet som Luleå Näringsliv genomför som en ypperlig möjlighet att få det kontaktnät som behövs för fortsättningen.


Publicerad: den 10 juni 2015