Train Alliance arbetsmaskiner för spår

Train Alliances huvudägare tyska järnvägskoncernen Wiebe har i ett samarbete med Train Alliance satt igång ett testprojekt att börja erbjuda den svenska marknaden järnvägsmaskiner för uthyrning för underhållsarbete på spår.

Tillståndsbiten för att få maskinerna godkända på den svenska marknaden har tagit sin tid, och med hjälp av den första kunden Infra Service från Nässjö så har äntligen maskinerna kunnat rulla i land nere i Trelleborg för vidare transport till Avesta där uppdrag skall utföras.

Maskinerna, som är av typen SSP 110SW och 08-275 3 Spårriktare respektive Ballastplog ska testas i 30 skift för att sedan åka tillbaka till Tyskland i slutet av november.


Publicerad: den 3 november 2014