Train Alliance anställer egen projekteringsledare.

Train Alliance har med start från och med den 1 april egen heltidsanställd projekteringsledare i Albert Ellervik som vi hälsar välkommen till organisationen.

Albert kommer från Projektengagemang där han tidigare arbetat för Train Alliance. Albert kommer i första hand att arbeta inom vår etableringsorganisation för att stödja processen i etableringsfaserna och visualisering av pågående projekt.


Publicerad: den 20 mars 2012