Train Alliance säkrar mark i Luleå för ett nytt järnvägscentrum

Train Alliance säkrar 32 hektar mark i Luleå för att möjliggöra etablering av ett nytt modernt järnvägscentrum avsett för såväl gods- som persontrafikens behov.

Det planerade området anpassas utifrån dagens och morgondagens kundkrav med underhållsverkstäder, svarvanläggning, avisning, saneringshallar, uppställningsspår och lager samt dimensioneras för en största axellast på 35 ton.  Den positiva utvecklingen i Norrland inom gruvnäringen samt gods- och resandetrafiken ges nu nya möjligheter att fungera effektivare och expandera.

Den valda platsen ligger på Svartön, där en naturlig vändplats finns för järnvägen. Detta gör att trafikflödet på den hårt belastade sträckan Boden - Luleå förenklas, vilket frigör kapacitet då fordon till depå inte kräver riktningsändringar med trafikering i huvudsystemet som fallet är idag.

Samarbete sker nu mellan Train Alliance och Luleå kommuns stadsbyggnadskontor om att upprätta detaljplan för området.

Train Alliance ser fram emot att utveckla ett nytt järnvägscentrum i nära samarbete med branschens olika aktörer. Kundernas krav på ökad fordonstillgänglighet, kvalitet, kostnadseffektivitet och robusthet i trafiksystemet kräver nya lösningar - ett generationsskifte helt enkelt.

Planer på center för tågunderhåll

Stor järnvägssatsning till Luleå


Publicerad: den 18 september 2013