Trafikverket klar med idéstudie för Hallsberg

Trafikverket är nu klar med sin idéstudie för Hallsberg och arbetet kommer nu att övergå i en funktionsutredning.

I möte med Trafikverket gällande framtida lokaliseringar har Train Alliance VD Otto Persson visat trafikhuvudmännens tågrörelser i regionen.

- "Hallsberg är en strategisk ort och kommer i framtiden inte bara att vara en stark lokalisering för gods och lok utan även en viktig knutpunkt för persontrafik", säger Otto Persson.


Publicerad: den 15 april 2012