Trafikverket ger Train Alliance marktillstånd att etablera proaktivt avisningssystem som är glykolbaserat

Trafikverket har gett Train Alliance tillstånd att etablera glykolbaserat avisningssystem på 16 orter runt om ilandet.

Train Alliance ser beslutet och tillståndet som viktigt för att tågen som opererar i landet skall kunna få en rikstäckande lösning för att hålla tågen isfria och därmed öka punktligheten. Linjenätet som omfattas av 16 orter skall på sikt och fullt utbyggt borga för att glykolbehandlingen skall kunna göras inom 48 timmars intervall som är en del av effektiviteten i detta system. Intresset är stort från marknadens aktörer och Train Alliance har redan en anläggning tillsammans med Green Cargo för stålpendeln i Luleå. Vidare har finska VR och norska NSB redan sina anläggningar i drift denna säsong, och resultatet är över förväntan.


Publicerad: den 5 december 2010