Tomt- och fastighetsbildningen på Train Alliance mark i Hallsberg påbörjad.

Detta görs samtidigt som arbetet med detaljplanen fortskrider.

Fastighetsbildningen är viktig för bolagets arbete med utgivande av konvertibelpaketet , och det är styrelsens bedömning att tidsplanen följs för att sätta i drift denna finansiering i början av 2012.


Publicerad: den 15 augusti 2011