TGOJ tecknar hyresavtal med Train Alliance

GreenCargo ägda TGOJ tecknar långisktigt hyresavtal med Train Alliance för verksamhet i Eskilstuna.

Train Alliance har renoverat och upprustat lokverkstaden i Eskilstuna för framtida strategiskt användande. TGOJ har tecknat ett långsiktigt hyresavtal för nyttjande av denna anläggning.


Publicerad: den 5 januari 2010