Styrelsens bemyndigande att fastställa avstämningsdag för utdelning

Vid årsstämman den 20 juni 2018 beslutades om utdelning om 0,25 SEK per aktie i Train Alliance AB (publ) samt bemyndigade till styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 10 juli 2018. Utbetalning beräknas ske av Euroclear den 13 juli 2018. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätten till utdelning är fredagen den 6 juli 2018. Måndagen den 9 juli 2018 handlas aktien exklusive rätt till utdelning.

För mer information kontakta verkställande direktör Otto Persson.


Publicerad: den 27 juni 2018