Stora tågmötet i Hallsberg en succé

Stora tågmötet i Hallsberg och firandet av västra stambanans 150-årsjubileum blev ett otroligt lyckat evenemang och kommer leda till ett nytt möte nästa år.

Kungen kom på besök och Train Alliance deltog vid kungalunchen på Alléskolan. Vidare var också Train Alliance VD Otto Persson en av debattörerna i paneldebatten som gästades av infrastrukturministern och generaldirektören för Trafikverket samt övriga ledande företagsledare inom svensk järnvägsnäring.

På kvällen höll Train Alliance ett eget seminarium och middag och presenterade funktionerna i det förestående nationella järnvägscentrat som skall uppföras i Hallsberg.

-Det var ett mycket lyckat möte med uppslutning från ett sextiotal gäster från branschen med såväl befintliga som potentiella kunder. Under avslappnade former diskuterades svensk järnvägs framtid,säger VD Otto Persson.

På seminariet och middagen deltog också utöver näringslivet representanter från Örebroregionen, kommunen och Trafikverket.Dagen var att beteckna som mycket lyckad och ett stort tack riktas till Hallsbergs kommun och Länsstyrelsen i Örebro för den mycket välordnade dagen.

Train Alliance överväger starkt att ta taktpinnen och göra dagen till en tradition där svensk järnvägsnäring kan mötas under avslappnade former och diskutera framtidslösningar. Näringslivet kommer bjudas in till en träff igen den 27 september 2013 med Hallsberg som självskrivet val av ort.


Publicerad: den 27 september 2012